Tin tức

TUYỂN DỤNG ĐỐI VỚI THỰC TẬP SINH 1 NĂM

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

 • ~/2021 – ~/2022 (1 năm)
 • Thời gian dự định bắt đầu làm việc ~/2021
 • Sau khi sang Nhật, sẽ được đào tạo những nghiệp vụ cơ bản, quy định sinh hoạt, giao thông của Nhật… trong vòng 1 tháng. Trong thời gian này, được hưởng tiền hỗ trợ 60 000 yên.
 • Tùy vào tình trạng yêu cầu có khả năng thời gian bắt đầu làm việc sẽ trễ hơn dự định.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Quản lý công việc trong kho (nghiệp vụ nhập kho, phân hàng, xuất kho mặt hàng thực phẩm)

NƠI LÀM VIỆC

 • Phòng bán hàng Flexnet_thành phố KitaKyushu (Trung tâm phân phối, kho nhiệt độ phòng, kho mát (khoảng 5 ℃),  hàng hóa năng khoảng 10kg/hộp)
 • Phòng bán hàng Flexnet_ thành phố Kasugai (Trung tâm phân phối, kho mát (khoảng 5 ℃), kho đông lạnh (khoảng -20 ℃) , hàng hóa năng khoảng 10kg/hộp)
 • Phòng bán hàng Flexnet_thành phố Matsumoto (Trung tâm phân phối, kho mát (khoảng 5 ° C), hàng hóa năng khoảng 10kg/hộp)

THỜI GIAN LÀM VIỆC – NGÀY NGHỈ

Tùy mỗi nơi phía trên

 • 8:00 ~ 17:00, 15:00 ~ 24:00, 19:00 ~ 4:00. Thời gian làm việc quy định 8 tiếng/ngày, trung bình mỗi tháng tăng ca khoảng 40 tiếng

            *trong trường hợp làm ca đêm, lương ca đêm = lương cơ bản theo giờ x 25%

 • Số này nghỉ trong 1 năm: 107 ngày
 • Phương tiện di chuyển: có khả năng đi bằng xe đạp ( < 30 phút/một chiều)
 • Làm việc ở nhiệt độ thường, kho mát (khoảng 5 ℃), kho đông lạnh (khoảng -20 ℃)

SỐ NGƯỜI CẦN TUYỂN/ YÊU CẦU ỨNG VIÊN

Nam: 3 người, Nữ: 3 người

・Có khả năng chắc chắn làm việc 1 năm.                   ・Tuân thủ thời gian làm việc/kỳ hạn làm việc 1 năm

・Có sức khỏe, thể lực                                                     ・Người có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

・Có khả năng làm việc ở nhiệt độ lạnh khoảng 5 ℃ ・Người đến 25 tuổi

・Chiểu cao: ≦150㎝                                                      ・Không liên quan đến tình trạng học thức/kết hôn

THAM KHẢO LƯƠNG

Lương giờ: ≧842 yên

Hạng mụcSố tiền(Yên)THam khảo
Tiền LươngLương trung bình /tháng
Tăng ca
Tổng lương
144.824
42.100
186.924
Lương giờ x 21,5 ngày( số ngày trung bình/tháng), tùy vào mỗi tháng sẽ có sự thay đổi số tiền, có tiền tăng ca đêm.
Trong trường hợp tăng ca 40 tiếng, số giờ tăng ca x lương giờ x 125%
Có sự thay đổi đổi tùy vào tiền lương
Khấu trừbảo hiểm y tế
Lương hưu phúc lợi
Bảo hiểm thất nghiệp
Thuế thu nhập
Phí nhà ở
Chi phí sinh hoạt(nước,ga…)
Tổng khấu trừ
9.486
17.104
561
3.340
20.000
5.000
55.491
Có sự thay đổi đổi tùy vào tiền lương
Có sự thay đổi đổi tùy vào tiền lương
Có sự thay đổi đổi tùy vào tiền lương
Có sự thay đổi đổi tùy vào tiền lương
Có sự thay đổi đổi tùy vào tiền lương
Công ty chuẩn bị ký túc xá gần nơi làm việc
Thực tập sinh trả
………….
Số tiền thực nhận131.433Có sự thay đổi tùy vào(Tiền lương-tổng khấu trừ)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *