Tham gia chương trình visa lao động mới mang tên “kỹ năng đặc biệt”

Tham gia chương trình visa lao động mới mang tên “kỹ năng đặc biệt”

Visa “kỹ năng đặc biệt” là một dạng visa biến thể của visa “kỹ năng thực tập sinh”, nó cho phép người lao động có thể ở lại Nhật trong thời gian dài hơn(thay vì chỉ có 3 năm đối với visa “kỹ năng thực tập sinh”) và có thể bão lãnh gia đình sang sống cùng trong suốt thời hạn lao động. Ngoài ra, người lao động cũng được phép chuyển việc làm, chuyển công ty trong giới hạn ngành nghề mà visa quy định.
Đề được tham gia và tư vấn vui lòng điền thông tin theo form dưới đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *